AVÍS LEGAL/POLÍTICA DE PRIVADESA

Els textos, les imatges, els sons, les animacions i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de COFRI, S.A.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de comptar amb el consentiment previ i exprés per escrit de COFRI, S.A., tret que s’indiqui el contrari.

Per les constants innovacions i desenvolupament, COFRI, S.A. es reserva el dret de modificar les especificacions tècniques, fotografies, així com qualsevol altra informació aquí exposada, dels seus productes i publicitat, sense notificació prèvia.

COFRI, S.A. també es compromet explícitament a mantenir totes les dades sota la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a tercers. Totes les dades que COFRI, S.A. recull a través de formularis en aquest web tenen un tractament automatitzat. Aquestes dades han estat facilitades de manera voluntària pels mateixos interessats amb la finalitat que COFRI, S.A. hi pugui contactar a través de diversos mitjans i/o els enviï informació comercial i publicitària.

Aquestes dades no es destinaran en cap cas a altres finalitats ni es lliuraran a terceres parts d’acord amb els principis de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El titular de les dades pot exercir en qualsevol moment el seu dret de baixa o modificació, bé sigui a través dels mitjans que facilita el web o per escrit a: COFRI, S.A., Passatge Joc de la Bola, 2n 1ª, 25003 Lleida o al correu electrònic: info@cofri.com.