EMPRESA

Comercial Frutera llerdense, S.A. (Cofri) neix el 1988 a Lleida, principal zona de producció de fruites de llavor i de pinyol de tot Espanya, amb la voluntat de servir de pont i donar servei comercial entre la producció de qualsevol lloc del món i els darrers rebedors a la destinació.

Els nostres estàndards de producció, selecció i manipulació ens permeten garantir una fruita de gran qualitat i un subministrament continuat del producte.

Els productes principals que comercialitzem són pomes, peres, cítrics, préssecs i nectarines que provenen sobretot d’Espanya, de la Unió Europa i d’altres zones productores del món com ara Xile, Brasil, Uruguai, la Xina, Egipte...

PRODUCCIÓ

Produïm fruita de gran qualitat

SELECCIÓ

Seleccionem i manipulem  
el producte

EXPORTACIÓ

Els nostre departament de logística
gestiona l’enviament al seu destinatari

A més a més, hem fet inversions i hem passat de ser comercialitzadora a productora, amb la qual cosa volem oferir als nostres clients el millor producte, de manera que no tan sols en controlem la comercialització sinó també la producció.

Oferim serveis d'agenda comercial a clients de diversos mercats, així com a indústries processadores. Amb el pas del temps, les quantitats de fruita comercialitzada ha anat augmentant any rere any fins arribar a les 40.000 tones anuals actualment.

Els nostres clients i proveïdors són els que ens permeten estar presents cada dia en el mercat i, consegüentment, donar vida a la nostra empresa. Tots ells ens permeten créixer dia a dia.

ZONES COL•LABORADORES