Política de Privacitat

A Comercial Frutera Ilerdense SA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes dades.

COFRI (Comercial Frutera Ilerdense SA) té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD ) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

– Responsable: Comercial Frutera Ilerdense SA
– Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i trametre comunicacions comercials via electrònica
– Legitimació: Execució d’un contracte. Interès legítim del Responsable.
– Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
– Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
– Procedència: El mateix interessat.

 

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Comercial Frutera Ilerdense SA.
A25066077.
Passatge Joc de la Bola 4 2n 1a – 25003 – Lleida – LLEIDA.
973267886
info@cofri.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Comercial Frutera Ilerdense SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

 

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
– Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
– Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Comercial Frutera Ilerdense SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat amb què van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Comercial Frutera Ilerdense SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Comercial Frutera Ilerdense SA procedeixen del propi interessat.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DEL PERSONAL

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

– Responsable: Comercial Frutera Ilerdense SA
– Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i trametre comunicacions comercials via electrònica
– Legitimació: Execució d’un contracte. Interès legítim del Responsable.
– Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
– Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
– Procedència: El mateix interessat.

 

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓN DE DADES

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Comercial Frutera Ilerdense SA.
A25066077.
Passatge Joc de la Bola 4 2n 1a – 25003 – Lleida – LLEIDA.
973267886.
info@cofri.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Comercial Frutera Ilerdense SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

 

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació. Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
– Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
– Bancs i entitats financeres, amb la finalitat d’efectuar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
– Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a països tercers

No estan previstes transferències de dades a països tercers.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Comercial Frutera Ilerdense SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat amb què van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Comercial Frutera Ilerdense SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Comercial Frutera Ilerdense SA procedeixen del mateix interessat.