Qualitat

Qualitat en producte i servei

La qualitat és una de les nostres principals prioritats; seleccionem els productes que comercialitzem i comptem amb una sèrie de segells que avalen les nostres pràctiques.
A més, gràcies a les nostres tècniques de refrigeració, conservació i emmagatzematge, podem garantir el respecte de la cadena de fred i la qualitat del nostre producte.
PRODUCTES
ECOLÒGICS
Estem inscrits al registre CCPAE per a la comercialització de productes ecològics.
IFS BROKER
IFS Broker garanteix la seguretat i qualitat dels productes entre l’agent comercial i el client final. Aquesta norma verifica les parts interessades per garantir que s’han implementat les mesures adequades a servei ofert, i que els proveïdors operen d’acord amb els requisits de qualitat i seguretat del producte.
PRODUCCIÓ
INTEGRADA
A COFRI produïm fruita a l’empara del segell de Producció Integrada.
La principal finalitat d’aquesta normativa del Consell de la Producció Integrada és l’obtenció de productes d’alta qualitat, minimitzant l’ús de productes fitosanitaris, disminuint els residus i optimitzant els mètodes de producció, mitjançant una integració total de tots els recursos disponibles.

T’EXPLIQUEM MÉS COSES?